Klachten & Retouren

Klachten:

Graag contact opnemen met: 

Hoofdkantoor Lice Clinic Europe / Luizenkliniek
E-mail: info@licecliniceurope.com


Retouren:

Graag het onderstaande formulier uitprinten en invullen.
Deze vervolgens bij het retour-pakket voegen en terugsturen naar:

eWarehousing B.V.
t.a.v. Lice Clinic Europe
Nijverheidsweg 27
3274KJ, Heinenoord
Nederland
webshop@licecliniceurope.com

Retourformulier

KvK-nummer: 68640838
Btw-identificatienummer: NL857531281B01

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (eWarehousing, Lice Clinic Europe (Luizenkliniek) B.V., Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heinenoord, Nederland, webshop@licecliniceurope.com, telefoon: +36308399667) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).
U kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is aangekomen, terug te betalen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor een waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een handeling die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending, als hun zegel na de levering is verbroken.

Herroepingsinstructie gemaakt met rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

 

Cookie toestemming

De website licecliniceurope.com maakt gebruik van cookies om een nog betere gebruikerservaring te bieden.

Mijn cookies verfijnen

Algemene Voorwaarden